Bát đại môn phái trong Vo lam 3 đầu tiên phải nhắc đến Cái Bang, môn phái từ xưa đến nay luôn có số lượng đệ tử đông nhất.

095238ac-4422-45d6-84d8-36f67ad8f06f

Giáng long phục hổ, gan đản tương chiếu, vi dân nghĩa tụ nghĩa thiên hạ

Cái bang, thiết lập nghề nghiệp: Thích khách

Cái bang chính là đệ nhất chính phái đại bang trong võ lâm giang hồ. Các triều đại trong thiên hạ, không đâu là không có người của Cái bang, tụ hợp nhau lại chống lại bất công, ngầm dẫn dắt chính trị. Đến cuối đời Tống, bang chủ Cái bang kháng kim nghĩa kì, coi đại nghĩa dân tộc làm trọng, mở ra một sự nghiệp mới.

Có trong tay những cao thủ tuyệt thế Đại túy hiệp Hồng Thất Công, Kiều Phong, Hoàng Dung, Cái bang giỏi về cận chiến, có được kĩ năng bạo kích và công kích đơn thể mạnh nhất, giỏi về ám sát vô hình trong bóng đêm.

Hành sự bí ẩn, nhưng khả năng ứng đối trạng thái tiêu cực lại kém, năng lực tác chiến dẻo dai yếu. Trong đó, Ác khuyển hồi giảo, lâm uyên phúc thủy là võ công công kích mạnh nhất trong giang hồ, tấn công mọi phương hướng trong chiến đấu cá nhân. Còn kháng long hữu hối, phi long tại thiên lại có khí thế ngất trời, tấn công mạnh, là võ công luyện ra trên sa trường, là ác mộng của kẻ địch, trước khi động thủ đã bị khí thế áp đảo.

Tổng đà môn phái: Quân sơn
Chưởng môn: Sử Hỏa Long
Binh khí: Côn ( sức mạnh), Quyền, trảo (thân pháp)
Võ công: Thái tổ côn pháp, đả cẩu côn pháp, phục hổ tâm kinh, giáng long chưởng pháp, tiêu dao du, giáng long tâm kinh

Võ công môn phái:
Nhất phu đương quan: (vũ khí cần trang bị: côn)
+Tiêu hao: 4 nội lực
+ Kĩ năng thuần phát
+ Thời gian đóng băng: 1s
+ Phạm vi : cận chiến
+ Hiệu quả: Tạo 30 điểm thương (+100% sức công kích tự thân) cho một địch nhân, đồng thời tăng 1đ chân khí

Hoành tảo thiên quân: (Vũ khí cần trang bị: côn)
+ Tiêu hao: 41 nội lực
+ Kĩ năng thuần phát: Quần thể
+ Thời gian đóng băng: 1s
+ Phạm vi: 5 ô
+ Hiệu quả: Tạo 137đ thương cho mọi kẻ địch trong khu vực (+75% sức tấn công tự thân), đồng thời đánh ngã chúng

Bàn long kích: (vũ khí cần trang bị: côn)
+ Tiêu hao: 5 chân khí
+ Kĩ năng thuần phát
+ Thời gian đóng băng: 1s
+ Phạm vi : cận chiến
+ Hiệu quả: Tạp 350% thương tổn sức tấn công tự thân với kẻ địch đơn thân

Bổng đả cẩu đầu: (vũ khí cần trang bị: côn)
+ Tiêu hao: 4 nội lực
+ Kĩ năng thuần phát
+ Thời gian đóng băng: 1s
+ Phạm vi : cận chiến
+ Hiệu quả: Tạo 21đ thương tổn và 100% sức tấn công tự thân của địch nhân đơn thân, đồng thời khiến địch trúng độc, cứ 3s lại nhận 9điểm (+100% sức tấn công bản thân) sát thương, kéo dài 9s.

Ngạ cẩu lan lộ: (Vũ khí cần trang bị: côn)
+ Tiêu hao: 41 nội lực
+ Kĩ năng thuần phát : Quần thể
+ Thời gian đóng băng: 1s
+ Phạm vi : 5 ô
+ Hiệu quả: Tạo ra 2 lần 137 điểm(+75% lực công kích tự thân) sức sát thương cho 3 mục tiêu bất kì.

Ác khuyển hồi giảo: (vũ khí cần trang bị: côn)
+ Tiêu hao: 5 chân khí
+ Kĩ năng thuần phát
+ Thời gian đóng băng 1s
+ Sử dụng với bản thân
+ Hiệu quả: Giúp bạn nâng cao 100% cơ hội bạo kích, kéo dài 6s

Kháng long hữu hối: (vũ khí cần trang bị: quyền, trảo)
+ Tiêu hao: 4 nội lực
+ Kĩ năng thuần phát
+ Thời gian đóng băng: 1s
+ Phạm vi : cận chiến
+ Hiệu quả: Tạo 21đ thương tổn và 100% sức tấn công tự thân với địch nhân đơn thân, điểm huyệt địch2s

Thế long vật dụng: (vũ khí cần trang bị: quyền, trảo)
+ Tiêu hao : 4 nội lực
+ Kĩ năng thuần phát
+ Thời gian đóng băng: 1s
+ Sử dụng với bản thân
+ Hiệu quả: Tạo 21đ thương tổn và 100% sức tấn công tự thân với địch nhân đơn thân, điểm huyệt địch2s

Phi long tại thiên: (Vũ khí cần trang bị: quyền, trảo)
+ Tiêu hao: 2 chân khí
+ Kĩ năng thuần phát
+ Thời gian đóng băng: 1s
+ Phạm vi : cận chiến
+ Hiệu quả: Tạo cho địch nhân đơn thân 550đ thương tổn và 275% sức tấn công tự thân, chỉ có thể sử dụng với kẻ địch đã bị đánh ngất

Khí du thái hư: (vũ khí cần trang bị: quyền, trảo)
+ Tiêu hao : 4 nội lực
+ 1s chuẩn bị
+ Thời gian đóng băng 1s
+ Phạm vi : cận chiến
+ Hiệu quả: 6 lần Liên tiếp gây ra 9đ thương tổn và 35% sức tấn công tự thân với kẻ địch đơn thân, đồng thời tăng thêm 1đ chân khí

Lâm uyên vũ thủy: (vũ khí cần trang bị: quyền, trảo)
+Tiêu hao: 41 nội lực
+ Kĩ năng thuần phát
+ Thời gian đóng băng 1s
+ Phạm vi : 5 ô
+ Hiệu quả: Mọi kẻ địch trong phạm vi đều rơi vào trạng thái mù, giảm 50% chính xác, kéo dài 8s

Si phong liệt ảnh: (vũ khí cần trang bị: quyền, trảo)
+ Tiêu hao : 5 chân khí
+ Kĩ năng thuần phát
+ Thời gian đóng băng: 1s
+ Sử dụng với bản thân
+ Hiệu quả: sau khi sử dụng sẽ xuất hiện 1 phân thân, phân thân sẽ sử dụng phương thức tấn công giống bản thể gây 50% thương tổn cho mục tiêu, kéo dài 30s.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.