Bản đồ:Trường câu Nam Việt<Miêu Cương><Không thể PK> thông qua Npc Chử Vạn Lý thành Tô Châu để vào

NPC hoạt động:Nam Việt Ngư Phu

Lộ trình hoạt động:Trong thời gian hoạt động, sau khi lĩnh cần câu ở chỗ Npc chỉ định hãy sử dụng cần cầu để câu cả ở khu vực hoạt động chỉ định. Khi câu cá gamer căn cứ theo lời nhắc nhở để thu cần sẽ có sác xuất câu được các loại cá sau:

1. Cá trắm

2.Cá diệc

3.Cá đen

4.Cá pecsa

5.Tôm hùm

Gamer mỗi lần câu cá sẽ câu được các loại cá khác nhau với trọng lượng khác nhau. Người chơi sau khi giao nộp các cho Npc xong sẽ căn cứ theo trọng lượng của cá để xếp hàng . Bảng xếp hạng cho mỗi loại cá cá  sẽ chỉ có 3 người đứng top. Sau khi lọt vào bảng xếp hạng sẽ chia thưởng theo trình tự cao thấp. Sau khi gamer câu được cá sẽ có hiển thị cân nặng của con cá đó(1~150 cân), người chơi có thể chọn phóng sinh hoặc cất vào hành lí. Ngoài ra người chơi khi câu cá sẽ có cơ hội nhận các phần quà khác.

Chú ý:

Mỗi lần sử dụng xong cần câu sẽ xuất hiện thanh tiến độ, thời gian xuất hiện là 20s. Khi thanh tiến độ xuất hiện trong 1 thời gian nào đó sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ô nhắc nhở cá cắn câu. Trong 3s khi ô nhắc nhở xuất hiện người chơi phải nhấp vào thu cần, nếu thu cần thất bại sẽ ko câu được cá.

Phần thưởng giao nộp cá :Điểm kinh nghiệm và điểm lịch luyện

Phần thưởng đặc biệt:

1. Cá trắm : Nguyên liệu điểm hóa hoặc túi tiền lớn hoặc thiên vương đan

2.Cá diệc :Nguyên liệu điểm hóa hoặc túi tiền lớn hoặc thiên vương đan

3.Cá đen : Nguyên liệu điểm hóa hoặc túi tiền lớn hoặc thiên vương đan

4.Cá pecsa : Nguyên liệu điểm hóa hoặc túi tiền lớn hoặc thiên vương đan

5.Tôm hùm : Nguyên liệu điểm hóa hoặc túi tiền lớn hoặc thiên vương đan hoặc khải linh phù cao cấp hoặc Dây cương Ngọc Lân Long 

Võ Lâm 3 thông báo!!

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.