Nếu bạn là tân thủ mới tham gia vào trong game võ lâm 3 thì hôm nay BQT xin giới thiệu tới các bạn một số vật phẩm có điểm hóa. Như các bạn đã biết thì mũ có thể điểm hóa nhưng giờ các vật phảm khác cũng có thể điểm hóa nữa đó nhé có thể điểm hóa lên cao nhất là lên điểm 12 đó nhé. Mỗi lần điểm hóa như vậy thì các thuộc tính của vật phẩm sẽ tăng lên được 20%,

Tất cả những Trang bị có thể điểm hóa trong võ lâm 3.

game-vo-lam3

1. Nguyên liệu điểm hóa

Mỗi loại trang bị có những vật phẩm cường hóa khác nhau

  • Đối với trang bị pháp sư: Lam Điềm Ngọc
  • Đối với trang bị trị liệu: Xá Lợi Tử
  • Đối với trang bị chiến sĩ: Canh Ngân Khoáng.
  • Đối với trang bị Đạo Tặc: Huyễn Kim Trần.
  • Đối với vũ khí loại Đao Kiếm: Nam Tích Khoáng.
  • Đối với vũ khí loại Quyền, Trảo: Ngân Minh Thạch.
  • Đối với vũ khí loại Côn, Phất trần: Trầm Hương Mộc.

Và ở mỗi mức độ cường hóa khác nhau thì sẽ có có cơ hội cường hóa khác nhau nhé càng ở độ nhỏ thì tỷ lệ thành công càng cao và càng lớn thì tỷ lệ thành công thấp dần

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.