Võ lâm 3 nạp thẻ

Võ lâm 3 tưng bừng khuyến mãi giờ vàng ngày 20/09 trên toàn bộ server game cùng với các server liên quan, xem thêm chi tiết cụ thể.

Võ lâm 3 nạp thẻ

I. Khuyến mại thẻ nạp

Thời gian diễn ra từ 20/09/2015: Từ 10h00′- 12h00′ và Từ 18h00′ – 20h00′. Người chơi trong 2 khung giờ được khuyến mãi thẻ nạp.

– Tặng thêm 100% xu.

– 20k sẽ nhận được 1 lễ bao may mắn

Top 3 nạp thẻ nhiều nhất ngày 20/09/2015 sẽ nhận được những phần thưởng giá trị.

– Top 1: 3 võ hồn thần cấp, 4 bảo thạch 7 phẩm, 6 võ hồn siêu cấp, 20 khải linh phù đặc cấp, 5 hoàn thiên tích tử sa,3 đá trang bị ngựa 7 phẩm,5 đá trang bị ngựa 5 phẩm.

– Top 2: 3 bảo thạch 7 phẩm, 5 võ hồn siêu cấp, 15 khải linh phù đặc cấp,4 hoàn thiên tích tử sa, 1 võ hồn thần cấp,4 đá trang bị ngựa 5 phẩm.

– Top 3: 2 bảo thạch 7 phẩm,3 đá trang bị ngựa 5 phẩm, 4 võ hồn siêu cấp, 10 khải linh phù đặc cấp, 3 hoàn thiên tích tử sa.

III. Nạp thẻ cho Máy Chủ Cổ Mộ + Cái Bang

Top 5 người nạp thẻ game võ lâm nhiều nhất 20/09/2015 trong server sẽ có quà tặng.

– Top 1: Thần Trang Bảo Giáp, 15 khải linh phù đặc cấp, 1 vũ khí sao + 12, 1 bí kíp,5 hoàn tiên tích tử sa, 2 võ hồn thần cấp,2 bảo thạch 7 phẩm, 5 võ hồn siêu cấp.

– Top 2: 1 võ hồn thần cấp, 1 bảo thạch 7 phẩm, 5 võ hồn thạch siêu cấp, 15 khải linh phù đặc cấp, vũ khí sao + 11, bí kíp.

– Top 3: 1 bảo thạch 7 phẩm, 5 võ hồn thạch siêu cấp, 10 khải linh phù đặc cấp, 1 bí kíp và 1 vũ khí sao.

– Top 4: 4 bảo thạch 5 phẩm, 3 võ hồn thạch siêu cấp, 5 khải linh phù đặc cấp.

– Top 5: 3 bảo thạch 5 phẩm, 3 võ hồn thạch siêu cấp

IV. Con số may mắn 

Các thẻ nạp trong ngày 10/09/2015,  mã thẻ có trùng 2 số cuối với giải đặc biệt XSMB sẽ nhận thưởng lớn từ võ lâm.

Trùng 2 số được tặng 1 thiên công bảo giám , tặng thêm 100% giá trị thẻ nạp, 10 khải linh phù đặc cấp, 15 đá ngựa 3 phẩm (ngẫu nhiên)

Trùng 3 số với giải đặc biệt XSMB: tặng 10 bảo thạch 5 phẩm ngẫu nhiên, tặng thêm 1000% giá trị thẻ nạp, 50 khải linh phù đặc cấp,5 đá ngựa 5 phẩm (ngẫu nhiên), 5 hoàn tiên tích tử sa.

Trùng 4 số với giải đặc biệt XSMB sẽ được tặng 3 đá ngựa 7 phẩm tự chọn, tặng thêm 2000% giá trị thẻ nạp, 500 khải linh phù đặc cấp, 10 bảo thạch 7 phẩm tự chọn, 20 hoàn tiên tích tử sa.

BTQ võ lâm 3 kính báo

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.