Sau một thời gian dài mạnh tay quét sạch những phần tử phá hoại môi trường game, nay Võ Lâm 3 xin đưa ra một số thông báo cụ thể như sau nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

I.   Chưa đăng ký bảo mật

Không hỗ trợ khôi phục nhân vật, vật phẩm những trường hợp tài khoản chưa được đăng ký bảo mật

II.   Đã đăng ký bảo mật

  1. Mất vật phẩm. lỗi nhân vật do gặp sự cố kỹ thuật như bảo trì, lỗi game, lag .. sẽ được  NPH đền bù 80% – 100% ( nhưng vật phẩm có thuộc tính ngẫu nhiên thì sẽ đền bù vật phẩm gần tương đương)

2. Mật vật phẩm do bị lừa đảo, phá hoại sau khi NPH kiểm tra chính xác sẽ được hỗ trợ theo cấp độ VIP

Chú ý : Những trường hợp cố tính lừa đảo, khai thông tin sai lệch để chuộc lợi sẽ bị tạm khóa tài khoản 3 ngày ( hoặc khóa vĩnh viễn nếu tiếp tục vi phạm)

III.   Sử dụng bug ; hack

Tất cả những trường hợp tài khoản lợi dụng bug game để tư lợi, phá hoại hoặc sử dụng những phần mềm hack trong game võ lâm 3 sẽ bị khóa tài khoản 3 ngày, nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

BQT Game Võ Lâm 3 thông báo!

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.