MC Võ Lâm 3 có 4 loại thú cưỡi, phục vụ các anh hùng trong những chuyến hành tẩu giang hồ.

Dưới đây là mô tả từng loại thú cưỡi và cách thức nhận được.

1. Đích lô mã.

–          Tăng 3 điểm tốc độ di chuyển..

–          Thời gian chuẩn bị 3s.

–          Có thể mua ở tiệm tạp hóa.

2. Cửu văn hổ.

–          Tốc độ di chuyển tăng 3 điểm.

–          Thi triển ngay.

–          Có thể mua ở thương thành.

3. Hãn huyết bảo mã

–          Tốc độ di chuyển tăng 4.

–          Thời gian chuẩn bị 1s.

–          Có thể đổi từ vàng miếng.

4. Ngọc lân long

–          Tốc độ di chuyển tăng 3.

–          Thời gian chuẩn bị 1s.

–          Hồi phục 10 phút

–          Có thể nhận được từ những sự kiện đặc biệt.

 Tải game võ lâm 3

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.