“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”. Câu nói này không phải lúc nào cũng đúng, môn phái Nga Mi trong vo lam 3 tuy sức tấn công không cao nhưng sức sống và sinh mệnh thì cực kì đáng gờm. Đồng thời Nga Mi cũng là thầy thuốc không thê thiếu trong những trận PK.

 

Kim đính miên chỉ điểm ngọc vi cốt băng vi cơ

Tổng đà phái Nga Mi trong game vo lam 3: Nga Mi Kim đỉnh
Chưởng môn: Diệt Tuyệt sư thái, Kỉ Hiểu Phù
Binh khí: Kiếm (ngộ tính), phất trần (ngộ tính, thân pháp)
Tuyệt học: Nga Mi kiếm pháp, Ỷ thiên kiếm pháp, Nga Mi Cửu dương công, Thiên canh chỉ huyệt pháp, hồi tâm quyết, Nga Mi tâm pháp (mỗi tuyệt học lại có 3 hệ võ công)
Võ công:

– Chiêu quân xuất tắc (vũ khí: kiếm)
+ Tiêu hao 4 nội lực
+ Kĩ năng thuần phát
+ Thời gian đóng băng 1s
+ Phạm vi 6 ô
+ Hiệu quả: Đánh dấu một kẻ địch hay đồng đội, mục tiêu bị đệ tử Nga Mi làm thương hay chữa trị, hiệu quả tăng 75%, kéo dài 12s

– Việt nữ truy hồn (vũ khí: kiếm)
+ Tiêu hao 41 nội lực
+ 1s chuẩn bị
+ Thời gian đóng băng 1s
+ Phạm vi 7 ô, quần thể
+ Hiệu quả: Nga Mi kiếm pháp khởi thủ thức, sau khi sử dụng khiến bản thân và mọi đồng đội trong phạm vi được tăng 4đ thân pháp, hiệu quả có thể kéo dài đến lúc mất mạng hoặc chủ động tắt đi, mỗi đệ tử Nga Mi cùng lúc chỉ được kích hoạt 1 loại khởi thủ thức.

– Tây tử tẩy diện (vũ khí: kiếm)
+ Tiêu hao 5 chân khí
+ Kĩ năng thuần pháp
+ Thời gian đóng băng 1s
+ Phạm vi 5 ô, quần thể
+ Hiệu quả: làm mọi kẻ địch trong phạm vi trúng độc, 3s lại tổn thất 110đ huyết khí +0% sức tấn công tự thân, kéo dài 21s

– Diệt kiếm (vũ khí: kiếm)
+ Tiêu hao 12 huyết khí
+ Kĩ năng thuần phát
+ Thời gian đóng băng 1s
+ Phạm vi 5 ô, quần thể
+ Hiệu quả: làm mọi kẻ địch trong phạm vi trúng độc, 3s lại tổn thất 110đ huyết khí +0% sức tấn công tự thân, kéo dài 21s

– Hồng nhật (vũ khí : kiếm)
+ Tiêu hao 41 nội lực
+ Thời gian chuẩn bị 1s
+ Thời gian đóng băng 1s
+ Phạm vi 7 ô, quần thể
+ Hiệu quả: Ỷ Thiên kiếm pháp khởi thủ thức, sau khi sử dụng khiến bản thân và mọi đồng đội trong phạm vi được tăng 4đ sức mạnh, hiệu quả có thể kéo dài đến lúc mất mạng hoặc chủ động tắt đi, mỗi đệ tử Nga Mi cùng lúc chỉ được kích hoạt 1 loại khởi thủ thức.

– Tuyệt kiếm (vũ khí: kiếm)
+ Tiêu hao 5 chân khí
+ Kĩ năng thuần phát
+ Thời gian đóng băng 1s
+ Phạm vi 5 ô, quần thể
+ Hiệu quả: Gây cho mọi kẻ địch trong khu vực 412đ thương tổn +200% sức tấn công tự thân, đồng thời đánh lùi kẻ thù có thực lực thấp hơn lại 6 ô

– Bách hội (vũ khí: phất trần)
+ Tiêu hao 4 nội lực
+ Kĩ năng thuần phát
+ Thời gian đóng băng 1s
+ Phạm vi 5 ô, quần thể
+ Hiệu quả: khiến thương tổn tiếp theo của mục tiêu tăng gấp đôi, hiệu quả kéo dài nhiều nhất 8s

– Tụ khí (vũ khí: phất trần)
+ Tiêu hao 41 nội lực
+ 1s chuẩn bị
+ Thời gian đóng băng 1s
+ Phạm vi 7 ô, quần thể
+ Hiệu quả: Thiên canh chỉ huyệt pháp khởi thủ thức, sau khi sử dụng khiến bản thân và mọi đồng đội trong phạm vi được tăng 4đ căn cốt, hiệu quả có thể kéo dài đến lúc mất mạng hoặc chủ động tắt đi, mỗi đệ tử Nga Mi cùng lúc chỉ được kích hoạt 1 loại khởi thủ thức

– Khí hải: (vũ khí: phất trần)
+ Tiêu hao 4 nội lực
+ Kĩ năng thuần phát
+ Thời gian đóng băng 1s
+ Phạm vi 6 ô, quần thể
+ Hiệu quả: Lập tức giải trừ trạng thái phong huyệt, hôn mê của mọi đồng đội trong phạm vi, đồng thời nâng cao khả năng kháng hôn mê phong huyệt thêm 40%, kéo dài 8s

– Kim Cương ngọc lộ (vũ khí: phất trần)
+ Tiêu hao 4 nội lực
+ 1s chuẩn bị
+ Thời gian đóng băng 1s
+ Phạm vi 6 ô, quần thể
+ Hiệu quả: trị liệu cho bản thân và mọi đồng đồng trong phạm vi 30điểm (+35% sức tấn công tự thân) khí huyết

– Ngũ khí trình tường (vũ khí: phất trần)
+ Tiêu hao 41 nội lực
+ 1s chuẩn bị
+ Thời gian đóng băng 1s
+ Phạm vi 7 ô
+ Hiệu quả: Hồi tâm quyết khởi thủ thức, sau khi sử dụng khiến bản thân và mọi đồng đội trong phạm vi được tăng 4đ phúc duyên, hiệu quả có thể kéo dài đến lúc mất mạng hoặc chủ động tắt đi, mỗi đệ tử Nga Mi cùng lúc chỉ được kích hoạt 1 loại khởi thủ thức

– Kim đỉnh phật quang (vũ khí: phất trần)
+ Tiêu hao 41 nội lực
+ 1s chuẩn bị
+ Thời gian đóng băng 1s
+ Phạm vi 7 ô, quần thể
+ Hiệu quả: Tăng 10đ sức mạnh, căn cốt, thân pháp, phúc duyên cho đồng đội trong phạm vi, hiệu quả kéo dài 30s

Nhanh tay cùng tai game vo lam 3 để phiêu lưu thế giới kiếm hiệp cùng Nga Mi phái nhé!

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.