Xung hư viên thông Tầm võ đạo Nhân giả vô địch

Toàn chân(Đạo sĩ/Pháp sư)

Tiên phong đạo cốt,Y duệ phiêu phiêu

Toàn chân giáo hay Toàn chân đạo,là một trong hai phái lớn thuộc Đạo giáo hậu kỳ của Trung Hoa. Xuất hiện vào thời kỳ đầu nhà Kim,sau sát nhập thêm nhiều tiểu phái chuyên tu luyện đan dược khác mà hình thành và lưu truyền chính môn cho đến nay. Người sáng lập ra Toàn chân giáo là Vương Triết. Ông vốn tên là Trung Phu,tự Duẩn Khanh. Sau khi tu đạo,mới đổi tên là Triết,tự Tri Minh,hiệu Trùng Dương Tử. Là người Hàm Dương – Thiểm tây. Năm thứ 4 Chính Long nhà Kim,tục truyền gặp tiên ở trấn Cam Hà,bỏ Nho theo Đạo. Từng tu đạo ở núi Chung Nam. Năm thứ 7 Kim thế tông Đại Định tới Sơn Đông truyền giáo,lần lượt sáng lập Tam giáo thất bảo hội ,Tam giáo kim liên hội、Tam giáo tam quang hội、Tam giáo ngọc hoa hội、Tam giáo bình đẳng hội tại Vấn Đăng、Ninh Hải、Phúc Sơn、châu Đăng 、châu Lai…Trong quãng thời gian này ông đã thu nhận 7 người gồm Mã Ngọc、Đàm Xử Đoan、Lưu Xủ Huyền、Khưu Xử Cơ、Ngọc Xử Nhất、Hác Đại Thông、Tôn Bất Nhị làm đồ đệ,sáng lập ra Toàn Chân giáo.

Tổng đà môn phái Toàn Chân trong game vo lam 3:Chung Nam sơn
Trưởng môn:Tôn Lý Đạo
Hệ phái:Kiếm、Quyền、
Tuyệt học môn phái:Toàn chân quyền pháp、Tam hoa tụ đính chưởng、Tiên thiên công、toàn chân kiếm pháp、thái ất kiếm đạo、thuần dương quyết(Mỗi tuyệt kỹ lại chia làm 3 hệ võ công)
Võ công môn phái:

– Toàn chân tiên quyền (Vũ khí cần trang bị: Quyền, Trảo )
+ Nội lực mất: 4
+ Chuẩn bị thi triển 1.5s
+ Giãn cách thi triển:1.5s
+ Phạm vi ảnh hưởng : 7 ô
+ Tác dụng:Gây nội thương 30 điểm(+100% lực công kích bản thân)cho cá thể địch,nếu kích sát thành công đối phương sẽ nhận được x điểm nội lực

– Không minh quyền(Vũ khí cần trang bị: Quyền, trảo )
+ Nội lực mất: 15
+ Kỹ năng tức thì
+ Giãn cách thi triển:5s
+ Phạm vi ảnh hưởng : 7 ô
+ Tác dụng:Phong bế kinh mạch địch nhân,khiến đối phương không thể thi triển bất kỳ chiêu số nào,hiệu quả duy trì trong 3s

– Tả hữu hỗ bác quyền(Vũ khí cần trang bị: Quyền, trảo)

+ Tiêu hao chân khí :5
+ Kỹ năng tức thì
+ Giãn cách thi triển:1s
+ Phạm vi ảnh hưởng : 7 ô
+ Tác dụng:Gây nội thương bỏng 550 điểm(+275% lực công kích bản thân và 100% lực công kích mục tiêu)cho cá thể địch.

– Thái ất chưởng(Vũ khí cần trang bị: Quyền, trảo)
+ Nội lực mất: 4
+ Chuẩn bị thi triển 1.5s
+ Phạm vi ảnh hưởng : 9 ô
+ Tác dụng:Gây nội thương 45 điểm(+150% lực công kích bản thân)cho cá thể địch,gây sát thương gấp đôi cho kẻ địch trong trạng thái hôn mê.

– Trác nhật chưởng(Vũ khí cần trang bị: Quyền, trảo)
+ Nội lực mất: 15
+ Chuẩn bị thi triển 1s
+ Giãn cách thi triển:8s
+ Tác dụng:Dựng tường lửa quanh mục tiêu,khiến địch nhân mỗi giây chịu nội thương 65 + 15% lực công kích bản thân,tường lửa duy trì 8s

– Đại phục ma quyền (Vũ khí cần trang bị: Quyền, trảo)
+ Kỹ năng tức thì tấn công nhiều mục tiêu
+ Giãn cách thi triển:1s
+ Phạm vi ảnh hưởng : 6 ô
+ Tác dụng:gây sát thương huyền nội công cho toàn bộ kẻ địch ở phạm vi lớn xung quanh 412 điểm(+200% lực công kích bản thân).

– Vận chuyển thất tinh(Vũ khí cần trang bị: kiếm)
+ Tiêu hao 5% nội lực
+ Kỹ năng tức thì tấn công nhiều mục tiêu
+ Giãn cách thi triển:1s
+ Phạm vi ảnh hưởng : 5 ô
+ Tác dụng:gây sát thương huyền nội công cho toàn bộ kẻ địch ở phạm vi hẹp xung quanh 480 điểm +50% lực công kích bản thân.

– Nhất huyền đồng quy(Vũ khí cần trang bị: kiếm)
+ Nội lực mất: 82
+ Kỹ năng tức thì
+ Giãn cách thi triển:15s
+ Sử dụng với bản thân
+ Tác dụng:Tăng lập tức 400 điểm kháng. Dùng nội công giảm 70% tất cả sát thương phải chịu,giảm mỗi 5 điểm sát thương cần tiêu hao 1 điểm nội lực,duy trì 10s hoặc đến khi hết nội lực.

– Kiếm sinh vô cấp(Vũ khí cần trang bị: kiếm)
+ Tiêu hao 5 chân khí
+ Kỹ năng tức thì
+ Giãn cách thi triển:1s
+ Sử dụng với bản thân
+ Tác dụng:Ngưng tất cả các kỹ năng 、vật phẩm cũng ngưng tính giờ,sau đó trong vòng 5s bất kỳ chiêu thức nào của bạn đều có thể gây giảm tốc 50% với kẻ địch xung quanh,tốc độ hồi phục nội lực 500 điểm/s,hiệu quả tốc duy trì trong 4s.

– Đại đạo vô cực(Vũ khí cần trang bị :kiếm)
+ Nội lực mất: 4
+ Kỹ năng tức thì
+ Giãn cách thi triển:3s
+ Phạm vi ảnh hưởng : 7 ô
+ Tác dụng:gây sát thương huyền nội công cho toàn bộ kẻ địch trong 4 ô xung quanh mục tiêu và bản thân mục tiêu 385 điểm + 50% lực công kích bản thân,giảm 50% tốc độ di chuyển của chúng,duy trì trong 8s.

– Càn khôn vô lượng(Vũ khí cần trang bị :Kiếm)
+ Nội lực mất: 15
+ Kỹ năng tức thì
+ Giãn cách thi triển:10s
+ Sử dụng với bản thân
+ Tác dụng:Tăng 50% sát thương của mọi chiêu thức,nhưng nội lực mất cũng tăng 50% + 5 điểm ,hiệu quả duy trì 8s.

– Vạn kiếm tập phong(Vũ khí cần trang bị :kiếm)
+ Mất 5 chân khí
+ Kỹ năng tức thì
+ Giãn cách thi triển:1s
+ Phạm vi ảnh hưởng : 7 ô
+ Tác dụng:dùng tất cả nội lực gây nội thương 550 điểm(+275% lực công kích bản thân),đồng thời khi mất mỗi 1 điểm nội thương thì sẽ tự tăng x điểm.

Cùng tai game vo lam 3 để có nhiều trải nghiệm thú vị nào.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.