Nhiệm vụ môn phái đánh up là nhiệm vụ môn phái đánh úp thường gặp trong hệ thống nhiệm vụ môn phái của Võ Lâm 3 các gamer 7x trở lên. Với lượng exp tạm được. Các cao thủ thì kô nói rồi ,có một số gamer mới vẫn hỏi mình mình xin trả lời như sau!
Vì sao không ít người kô biết làm nv này như thế nào vì không có hệ thống dẫn đường và một số từ ngữ như ” liệt hoả kỳ đệ tử…”
– Cách làm nv này như sau.
Các bạn cần đọc kỹ nhiệm vụ là cần đánh đệ tử gì của phái nào? (làm nhiều sẽ quen)
Tiếp đó các bạn về Tô Châu thành tìm gặp NPC “xa phu” chọn mục truyền tống đến môn phái đối địch sẽ hiện ra 4 môn phái đối địch. Vd như ” liệt hoả kỳ đệ tử” chúng ta đến minh giáo.

Chúc các bạn thành công

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.