Xin thông báo đến chư vị danh sách những anh hùng đủ điều kiện nhận quà trong sự kiện Tiêu xu thu quà khủng

Nội dung

Vui cùng với sự kiện noel chư vị anh hùng chi tiêu ( sử dụng xu) trong thương thành sẽ nhận được những phần quà vô cùng giá trị :

-Mốc 4.000 xu nhận võ hồn thạch x99, 10 lễ bao may mắn và 20 triệu vàng.

-Mốc 8.000 xu nhận thêm 20 triệu vàng và 1 bảo thạch ngũ phẩm.

-Mốc 12.000 xu nhận thêm 20 triệu vàng và 1 bí kíp tự chọn.

-Mốc 20.000 xu nhận thêm 20 triệu vàng và 1 vũ khí cấp sao

-Mốc 24.000 xu nhận thêm 20 triệu vàng và 3 thiên công bảo giám

Võ lâm 3 trân trọng thông báo!

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.