Các Anh hùng đồng đạo đã biết đến 2 kỳ Đại Hội Võ Lâm với hai Anh hùng đã đoạt chức Minh Chủ Võ Lâm là Nhatdao+ là Quán Quân Đại Hội Võ Lâm lần 1, nhưng sau 1 năm đã không bảo vệ được ngôi vương của mình và để {gáigọi} xưng Vương tại kỳ Đại Hội Võ Lâm 2.
Mỗi một chiến thắng là một công sức tu luyện của các Anh Hùng, 2 năm liên tiếp đều là các Anh hùng của máy chủ Đồ Long Đao thay nhau Xưng Vương, năm nay sẽ có thêm sự góp mặt của các Anh hùng Bá Vương Kiếm và Tiếu Ngạo. Bên cạnh Đồ Long Đao, đó là máy chủ Ỷ Thiên Kiếm cũng có rất nhiều Anh hùng có khả năng đoạt ngôi Vương của Đại Hội Võ Lâm lần 3 này.
Sát nhập máy chủ Bá Vương Kiếm và Ỷ Thiên Kiếm sẽ là lần cuối cùng sát nhập máy chủ, Tiếu Ngạo là một nơi chất chứa nhiều Anh hùng chăm chỉ tu luyện để có thể theo kịp các đàn anh Đồ Long – Ỷ Thiên. Nhưng máy chủ Tiếu Ngạo mới thành lập nên chúng tôi sẽ có những hỗ trợ nhiều hơn khi Chuyển Sinh và thêm các ưu đãi để có thể tham gia Đại Hội mà không kém cạnh các Anh hùng đi trước quá nhiều.
Quy mô:
Chúng tôi sẽ chọn ra 32 người, mỗi máy chủ sẽ có 8 người với điểm thuộc tính cao nhất, trong vòng tháng 5 chúng tôi sẽ cập nhật thông tin các Anh hùng và sẽ có bảng đấu vòng 1/32
vo lam 3
Phần Thưởng cho các Anh hùng khi tham gia Đại Hội Võ Lâm 3
– Giải Vô Địch nhận Full set Huyền Minh level 60, 5×99 lễ bao kinh nghiệm siêu cấp, 10000 ngân bổng, 20 Thỏi Vàng  và 6 Tuyệt Thế Bảo Thạch tự chọn. Và được công điểm thuộc tính.
Ngoại Công + 500
Nội Công + 500
Gân Cốt + 500
Khí Huyết + 500
– Giải nhì nhận Full set Huyền Minh level 60, 3×99 lễ bao kinh nghiệm siêu cấp, 8000 ngân bổng, 15 Thỏi Vàng  và 4 Tuyệt Thế Bảo Thạch tự chọn . Và được công điểm thuộc tính
Ngoại Công + 300
Nội Công + 300
Gân Cốt + 300
Khí Huyết + 300
– Giải ba nhận Full set Huyền Minh level 60, 99 lễ bao kinh nghiệm siêu cấp, 4000 ngân bổng, 10 Thỏi Vàng  và 2 Tuyệt Thế Bảo Thạch tự chọn. Và được công điểm thuộc tính.
Ngoại Công + 100
Nội Công + 100
Gân Cốt + 100
Khí Huyết + 100
– Giải tư nhận Full set Huyền Minh level 60, 99 lễ bao kinh nghiệm siêu cấp, 3000 ngân bổng, 8 Thỏi Vàng  và 1 Tuyệt Thế Bảo Thạch tự chọn. Và được công điểm thuộc tính.
Ngoại Công + 50
Nội Công + 50
Gân Cốt + 50
Khí Huyết + 50
– Các Anh hùng bị loại ngay từ vòng 1/32 mỗi người sẽ nhận được 1 Bảo thạch Cấp 7 Tự Chọn + 500 Ngân Bổng + 2 Thỏi Vàng
– Các Anh hùng bị loại trong vòng 1/16 mỗi người sẽ nhận được 1 Bảo Thạch Cấp 8 Tự Chọn + 1000 Ngân Bổng + 4 Thỏi Vàng
– Các Anh hùng bị loại trong vòng 1/8 mỗi người sẽ nhận được 1 Bảo Thạch Cấp 9 Tự Chọn + 2000 Ngân Bổng + 6 Thỏi Vàng
Thời gian diễn ra và danh sách các Anh hùng được tham gia sẽ được cập nhật vào đầu tháng 5!!!!!!!
Minh Chủ võ lâm 3 thông báo!

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.