online-nhan-qua-vo-lam-3

 

CÀNG ONLINE VÕ LÂM 3 CÀNG NHẬN NHIỀU QUÀ

Thời gian : 13/08 đến 17/08

Nội Dung:

-Online trong game nhận quà áp dụng cho những nhân vật đạt cấp 40 trở lên :

-Online 2 tiếng trong ngày nhận 2 túi tiền lớn và 2 kinh nghiệm đan

-Online 4 tiếng trong ngày nhận 3 túi tiền lớn và 3 kinh nghiệm đan

-Online 6 tiếng trong ngày nhận 3 túi tiền lớn và 4 kinh nghiệm đan

-Online 8 tiếng trong ngày nhận 5 kinh nghiệm đan và 3 thiên vương đan

Bên cạnh đó, tại game Võ lâm 3 sẽ Nhân đôi kinh nghiệm và lịch luyện khi luyện cấp trong thời gian này.

Hy vọng các anh hùng sẽ tận dụng sự kiện này để luyện tập chăm chỉ và nâng cao công lực bản thân.

MC Võ Lâm 3 thông báo !

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.