Vo Lam 3 thông báo đến chư vị huynh đệ !

CB-2

* Thời gian : Từ ngày 24/03 đến 28/03

* Nội Dung : Nhà Phát Hành tặng chư vị huynh đệ một số phần quà dựa vào thời gian Online, chơi thoải mái nhận quà càng khoái .

1. Nhân 2 kinh nghiệm

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Võ Lâm 3 tiến hành Nhân đôi Kinh nghiệm dành cho các anh hùng. Lịch luyện nhận được khi luyện cấp cho tất cả các máy chủ.

2. Online nhận quà

Online trong game nhận quà áp dụng cho những nhân vật đạt cấp 40 trở lên :

Online 2 tiếng trong ngày nhận 2 túi tiền lớn và 2 kinh nghiệm đan

Online 4 tiếng trong ngày nhận 3 túi tiền lớn và 3 kinh nghiệm đan

Online 6 tiếng trong ngày nhận 3 túi tiền lớn và 4 kinh nghiệm đan

Online 8 tiếng trong ngày nhận 5 kinh nghiệm đan và 3 thiên vương đan

Vừa chơi vừa nhận được quà còn gì bằng. Tham gia Game Vo Lam 3 ngay !

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.