Sau khi lắng nghe và cân nhắc các ý kiến của các vị anh hùng Võ lâm về việc sát nhập 2 máy chủa là Bá Kiếm và Huyết Lang, thuận theo nguyện vọng của đa số người chơi, nay Game Võ Lâm 3 quyết định sẽ gộp 2 máy chủ Bá KiếmHuyết Lang làm 1, giang hồ thêm người là thêm 1 phần thử thách, thêm 1 người là thêm 1 bằng hữu, chung tay tạo ra 1 sân chơi lành mạnh, bổ ích là mong muốn lớn nhất của chúng tôi, sau đây là nội dung chính của việc nhập sever:

SÁT NHẬP 2 SERVER BÁ KIẾM – HUYẾT LANG

 Thời gian chính thức sát nhập: 03/07

1.Cùng tài khoản tại 2 máy chủ

– Nếu cùng 1 tài khoản của mà có nhân vật tại 2 máy chủ, hệ thống sẽ  tự động xóa nhân vật có cấp độ thấp giữ lại 3 nhân vật cấp độ cao nhất, nếu cùng lv thì sẽ bảo lưu nhân vật ở máy chủ Bá Kiếm

2.Nhân vật tại 2 máy chủ bị trùng tên

– Khi tên nhân vật bị trùng, ưu tiên bảo lưu tên nhân vật có cấp độ cao hơn, nhân vật có cấp độ thấp sẽ bị cưỡng chế sửa tên

– Nếu cấp độ hai nhân vật ấy bằng nhau thì sẽ bảo lưu tên nhân vật ở sv Bá Kiếm, nhân vật còn lại sẽ bị cưỡng chế đổi tên

– Người chơi bị cưỡng chế đổi tên nhân vật sẽ phải đổi theo mẫu sau “tên nv[***]”

– Người chơi bị hệ thộng cưỡng chế đổi tên sẽ có quyền lợi được đổi tên 1 lần(Đổi tên tại NPC đổi nạp thẻ)

3.Tên bang phải tại 2 sv giống nhau

– Bảo lưu tên bang ở máy chủ Bá Kiếm, bang còn lại bị cưỡng chế đổi tên

– Bang phái bị cưỡng chế đổi tên sẽ phải đổi theo mẫu “tên bang[***]”

– Bang phái bị hệ thộng cưỡng chế đổi tên sẽ có quyền lợi được đổi tên 1 lần(Đổi tên tại NPC đổi nạp thẻ)

4.Lãnh địa tại 2 máy chủ

– Lãnh địa sẽ được các bang phái tranh đoạt lại.

5.Sau khi sát nhập xong người chơi vẫn có thể chọn máy chủ cũ vào game

 

Hy vọng việc sát nhập server lần này sẽ không làm ảnh hướng đến con đường học đạo của các bằng hữu võ lâm. Hẹn gặp các anh hùng trong server sau khi sát nhập!
Vo Lam 3 thông báo!!

Tai game vo lam 3 tại đây!

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.