Sau 1 thời gian cân nhắc và thu thập ý kiến đóng góp của các vị huynh đệ hảo hán, thể theo nguyện vọng của đa số người chơi, nay chúng tôi quyết định thông báo sẽ gộp 2 máy chủ Hỏa NhãnHoa Sơn làm 1, giang hồ thêm người là thêm 1 phần thử thách, thêm 1 người là thêm 1 bằng hữu, chung tay tạo ra 1 sân chơi lành mạnh, bổ ích là mong muốn lớn nhất của chúng tôi, sau đây là nội dung chính của việc nhập sever:

SÁT NHẬP 2 MÁY CHỦ HOA SƠN VÀ HỎA NHÃN 

Thời gian chính thức sát nhập: 10/06

1.Cùng tài khoản tại 2 máy chủ

– Nếu cùng 1 tài khoản của mà có nhân vật tại 2 máy chủ, hệ thống sẽ  tự động xóa nhân vật có cấp độ thấp giữ lại 3 nhân vật cấp độ cao nhất, nếu cùng lv thì sẽ bảo lưu nhân vật ở máy chủ Hoa Sơn

2.Nhân vật tại 2 máy chủ bị trùng tên

– Khi tên nhân vật bị trùng, ưu tiên bảo lưu tên nhân vật có cấp độ cao hơn, nhân vật có cấp độ thấp sẽ bị cưỡng chế sửa tên

– Nếu cấp độ hai nhân vật ấy bằng nhau thì sẽ bảo lưu tên nhân vật ở sv Hoa Sơn, nhân vật còn lại sẽ bị cưỡng chế đổi tên

– Người chơi bị cưỡng chế đổi tên nhân vật sẽ phải đổi theo mẫu sau “tên nv[***]”

– Người chơi bị hệ thộng cưỡng chế đổi tên sẽ có quyền lợi được đổi tên 1 lần(Đổi tên tại NPC đổi nạp thẻ)

3.Tên bang phải tại 2 sv giống nhau

– Bảo lưu tên bang ở máy chủ Hoa Sơn, bang còn lại bị cưỡng chế đổi tên

– Bang phái bị cưỡng chế đổi tên sẽ phải đổi theo mẫu “tên bang[***]”

– Bang phái bị hệ thộng cưỡng chế đổi tên sẽ có quyền lợi được đổi tên 1 lần(Đổi tên tại NPC đổi nạp thẻ)

4.Lãnh địa tại 2 máy chủ

– Lãnh địa sẽ được các bang phái tranh đoạt lại.

5.Sau khi sát nhập xong người chơi vẫn có thể chọn máy chủ cũ vào game

Võ Lâm 3 thông báo!!

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.