Thể theo nguyện vọng của đa số người chơi game võ lâm 3, và cũng sau 1 thời gian cân nhắc và thu thập ý kiến đóng góp của các vị huynh đệ hảo hán võ lâm khắp nơi, nay chúng tôi quyết định thông báo sẽ gộp 2 máy chủ Tuyệt Ảnh và Tiếu Ngạo làm 1, giang hồ thêm người là thêm 1 phần thử thách, thêm 1 người là thêm 1 bằng hữu, thêm 1 người là thêm một niềm vui và cùng chung tay tạo ra 1 sân chơi lành mạnh, bổ ích là mong muốn lớn nhất của chúng tôi. Lịch trình sát nhập như sau

CHÍNH THỨC SÁT NHẬP TUYỆT ẢNH VÀ TIẾU NGẠO GAME VÕ LÂM 3

 Thời gian chính thức sát nhập: 08/08

Nếu Cùng tài khoản tại 2 máy chủ võ lâm

– Nếu cùng 1 tài khoản của mà có nhân vật tại cả 2 cụm máy chủ, hệ thống sẽ  tự động xóa nhân vật có cấp độ thấp giữ lại 3 nhân vật cấp độ cao nhất, nếu cùng level thì sẽ bảo lưu nhân vật ở máy chủ Tuyệt Ảnh.

Nếu Nhân vật tại 2 máy chủ bị trùng tên nhau

– Khi tên nhân vật bị trùng, ưu tiên bảo lưu tên nhân vật có cấp độ cao hơn, nhân vật có cấp độ thấp sẽ bị cưỡng chế sửa tên

– Nếu cấp độ hai nhân vật ấy bằng nhau thì sẽ bảo lưu tên nhân vật ở sv Tuyệt Ảnh, nhân vật còn lại sẽ bị cưỡng chế đổi tên

– Người chơi bị cưỡng chế đổi tên nhân vật sẽ phải đổi theo mẫu sau “tên nv[***]”

– Người chơi bị hệ thộng cưỡng chế đổi tên sẽ có quyền lợi được đổi tên 1 lần(Đổi tên tại NPC đổi nạp thẻ)

Nếu Tên bang phải tại 2 sv giống nhau

– Bảo lưu tên bang ở máy chủ Tuyệt Ảnh, bang còn lại bị cưỡng chế đổi tên

– Bang phái bị cưỡng chế đổi tên sẽ phải đổi theo mẫu “tên bang[***]”

– Bang phái bị hệ thộng cưỡng chế đổi tên sẽ có quyền lợi được đổi tên 1 lần(Đổi tên tại NPC đổi nạp thẻ)

Lãnh địa tại 2 máy chủ

– Lãnh địa sẽ được các bang phái tranh đoạt lại.

 

Lưu ý: Sau khi sát nhập xong người chơi vẫn có thể chọn máy chủ cũ vào game

Hy vọng sẽ vẫn được tiếp tục chặng đường cùng các bằng hữu võ lâm sau lần sát nhập này, 

MC Võ Lâm 3 thông báo!!

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.