Báo cáo chư vị huynh đệ võ lâm, để bước đường hành đạo bớt phần vất vả, NPH tặng chư vị huynh đệ một số phần quà dựa vào thời gian Online, chơi thoải mái nhận quà càng khoái!!

Online Võ Lâm 3 Nhận Quà

Thời gian : 14/06 đến 18/06

Nội Dung:

-Nhân đôi kinh nghiệm và lịch luyện khi luyện cấp.

-Online trong game nhận quà áp dụng cho những nhân vật đạt cấp 40 trở lên :

_Online 2 tiếng trong ngày nhận 2 túi tiền lớn và 2 kinh nghiệm đan

_Online 4 tiếng trong ngày nhận 3 túi tiền lớn và 3 kinh nghiệm đan

_Online 6 tiếng trong ngày nhận 3 túi tiền lớn và 4 kinh nghiệm đan

_Online 8 tiếng trong ngày nhận 5 kinh nghiệm đan và 3 thiên vương đan

MC Võ Lâm 3 thông báo!

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.