Đại hội võ lâm 3

Sự kiện diệt quái săn tiền thưởng sẽ diễn ra từ 19/06 – 22/06/2015 trong game võ lâm 3, với mỗi lần diệt quái nhận thưởng từ btc game, vỗ vàn những quà tặng.

Đại hội võ lâm 3

Sự kiện Diệt Quái Nhận Thưởng sẽ diễn ra từ  19/06 – 22/06/2015.

Người chơi võ lâm 3 tham gia giết quái từ level 90 trở lên nhận được các bảo rương: Rương đồng, Rương bạc và Rương vàng trong rương có quà tặng.

– Rương đồng mở ngay

– Rương bạc phải người chơi cần mua chìa khóa bạc trong thương thành

– Rương vàng người chơi võ lâm phải mua chìa khóa vàng trong thương thành.

* Mức giá bán chìa khóa

– Chìa khóa bạc: 80 xu

– Chìa khóa vàng: 1000 xu

Game võ lâm 3 xin thông báo với người chơi được biết và tham gia sự kiện Diệt Quái Nhận Thưởng.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.