Các game thủ thân mến ! Sự kiện server Cổ Mộ đã khai mở được một thời gian và btc xin giới thiệu đến người chơi võ lâm sự kiện diễn ra từ 25 đến 28/08 dành cho người chơi tham gia server mới.

server-co-mo

Trong thời gian khai mở server Cổ Mộ sẽ có các sự kiện gồm có:

1. Bảng xếp hạng thực lực người chơi

– Top 1 : 1 vũ khí sao và 1 võ hồn tự chọn và bí kíp tự chọn, set trang bị ngựa 60, 3 đá 3 phẩm trang bị ngựa, 10 đá 3 phẩm trang bị.

– Top 2 : 1 vũ khí sao và bí kíp tự chọn, 1 set trang bị ngựa 50, 2 đá 3 phẩm trang bị ngựa, 8 đá 3 phẩm trang bị

– Top 3 : 1 vũ khí sao và bí kíp tự chọn, 1 set trang bị ngựa 50, 5 đá 2 phẩm trang bị ngựa, 5 đá 3 phẩm trang bị

2. Nạp thẻ

Top 5 người chơi võ lâm 3 có nhiều thẻ nạp nhất sẽ có quà tặng như sau:

– Top 1: 5 đá trang bị ngựa 5 phẩm tự chọn, 8 võ hồn thạch siêu cấp, 30 khải linh phù đặc cấp, 1 võ hồn thạch thần cấp, 4 bảo thạch 7 phẩm tự chọn,1 bí kíp và 1 vũ khí sao tự chọn +12 3 sao.

– Top 2:25 khải linh phù đặc cấp, 1 bí kíp và 1 vũ khí sao tự chọn + 12,  3 bảo thạch 7 phẩm tự chọn , 5 đá trang bị ngựa 4 phẩm tự chọn,7 võ hồn thạch siêu cấp,

– Top 3:  2 võ hồn thạch siêu cấp tự chọn,8 đá trang bị ngựa 3 phẩm tự chọn, 20 khải linh phù đặc cấp, 2 bảo thạch 7 phẩm tự chọn,1 bí kíp và 1 vũ khí sao tự chọn + 11.

– Top 4: 5 bảo thạch 5 phẩm, 2 võ hồn thạch siêu cấp, 15 khải linh phù đặc cấp, 15 đá trang bị ngựa 2 phẩm.

– Top 5:  10 khải linh phù đặc cấp, 8 đá trang bị ngựa 2 phẩm, 5 bảo thạch 5 phẩm, 1 võ hồn thạch siêu cấp.

3. Nhận quà nạp xu đạt mốc

Với các giá trị xu từ 800 đến 6000 người chơi sẽ có quà từng mốc.

– Mốc 800 xu: 2 võ hồn lam siêu cấp, 2 đá 3 phẩm trang bị ngựa ngẫu nhiên

– Mốc 2000 xu: 4 võ hồn hồng siêu cấp , 3 đá 3 phẩm trang bị ngựa ngẫu nhiên và 1 set trang bị lam 60 tự chọn +8, 1 set trang bị ngựa 40

– Mốc 3000 xu: 3 bảo thạch 5 phẩm ngẫu nhiên, 5 đá 3 phẩm trang bị ngựa ngẫu nhiên, và 1 set trang bị tím 60 tự chọn +11, 1 set trang bị ngựa 50.

– Mốc 6000 xu: 1 bảo thạch 7 phẩm ngẫu nhiên và 1 set trang bị cam 60 tự chọn +12, 1 set trang bị ngựa 60

Tham gia server Cổ Mộ và hãy là người chơi mạnh nhất trong top người chơi server mới. Tham gia ngay các bạn nhé.

BTC Võ lâm 3

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.