Bá cáo chư vị huynh đệ võ lâm, để bước đường hành đạo bớt phần vất vả, Võ Lâm 3 tặng chư vị huynh đệ một số phần quà dựa vào thời gian Online, chơi thoải mái nhận quà càng khoái !!
vo lam 3
Thời gian: Từ ngày 10/05 đến hết ngày 14/05/2014
Nội dung:
Nhân đôi kinh nghiệm và lịch luyện khi luyện cấp.
– Online trong game nhận quà áp dụng cho những nhân vật đạt cấp 40 trở lên :
– Online 2 tiếng trong ngày nhận 2 túi tiền lớn và 2 kinh nghiệm đan
– Online 4 tiếng trong ngày nhận 3 túi tiền lớn và 3 kinh nghiệm đan
– Online 6 tiếng trong ngày nhận 3 túi tiền lớn và 4 kinh nghiệm đan
– Online 8 tiếng trong ngày nhận 5 kinh nghiệm đan và 3 thiên vương đan
Võ Lâm 3 thông báo!

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.