Võ lâm 3 nạp thẻ

Tin hot ! Tham gia giờ vàng võ lâm 3 dành cho người chơi game, với sự kiện khuyến mãi thẻ nạp và các phần quà có giá trị khác cho game thủ. Đọc thêm thông tin chi tiết sau đây để biết cụ thể sự kiện.

Võ lâm 3 nạp thẻ

Nạp thẻ tặng quà từ võ lâm 3 ngày 20/08

1. Khuyến mãi thẻ nạp

Sự kiện áp dụng toàn server với thời gian từ 10h00′- 12h00′ và Từ 18h00′ – 20h00′ 20/8/2015:

– Nạp thẻ khuyến mãi 100% giá trị thẻ nạp

– Nạp thẻ  Mobay  20.000 VNĐ sẽ nhận được 1 lễ bao may mắn ( trừ thẻ mobay 120.000 VNĐ).

2. Nạp thẻ cho server Nga Mi  Cái Bang

Người chơi game võ lâm 3 nào nằm trong top 5 thẻ nạp trong ngày 20/08 sẽ nhận được các phần quà sau:

–  Top 1: 1 Thần Trang( trừ Kim Ti Bảo Giáp), 2 võ hồn thần cấp,2 bảo thạch 7 phẩm, 5 võ hồn siêu cấp, 15 khải linh phù đặc cấp, 1 vũ khí sao + 12, 1 bí kíp,5 hoàn tiên tích tử sa.

– Top 2: 1 võ hồn thần cấp, 1 bảo thạch 7 phẩm, 5 võ hồn thạch siêu cấp, 15 khải linh phù đặc cấp, vũ khí sao + 11, bí kíp.

– Top 3: 1 bảo thạch 7 phẩm, 5 võ hồn thạch siêu cấp, 10 khải linh phù đặc cấp, 1 bí kíp và 1 vũ khí sao.

– Top 4: 4 bảo thạch 5 phẩm, 3 võ hồn thạch siêu cấp, 5 khải linh phù đặc cấp.

– Top 5: 3 bảo thạch 5 phẩm, 3 võ hồn thạch siêu cấp

2. Nạp thẻ ngoại trừ server Nga Mi  Cái Bang

Trong ngày 20/08 3 người chơi võ lâm nạp thẻ nhiều nhất nhận được:

– Top 1: 2 đá trang bị ngựa 7 phẩm ,5 đá trang bị ngựa 5 phẩm,2 võ hồn thần cấp, 4 bảo thạch 7 phẩm, 6 võ hồn siêu cấp, 20 khải linh phù đặc cấp, 5 hoàn thiên tích tử sa.

– Top 2: 1 võ hồn thần cấp,5 võ hồn siêu cấp, 15 khải linh phù đặc cấp, 4 hoàn thiên tích tử sa, 4 đá trang bị ngựa 5 phẩm, 3 bảo thạch 7 phẩm.

– Top 3:   10 khải linh phù đặc cấp, 3 hoàn thiên tích tử sa, 2 bảo thạch 7 phẩm,3 đá trang bị ngựa 5 phẩm, 4 võ hồn siêu cấp.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.