Mỗi tuần một sự kiện. Võ Lâm Mobile gửi đến quý game thủ sự kiện Đua Top tuần 3 tháng 3 với nhiều phần thưởng giá trị.
1. Đệ nhất danh vọng đường
Thời gian: Từ 9h00 ngày 18/03 đến 9h00 ngày 25/03/2014
Đối tượng: Người chơi ở 8 server
Phần thưởng
 
2. Công thành chiến
Thời gian: 22h00 ngày 19/3 người chơi ở tất cả các bang phái báo danh công kích Sơn Ưng Thành.
Đối tượng: Người chơi ở 8 server
Nội dung:
Trong thời gian diễn ra hoạt động,bang phái tham gia bang phái chiến,chiếm lĩnh thành. Trong thời gian quy định,trong thời gian nhất định bang phái nào chiếm được thành chỉ định sẽ nhận được phần thưởng phong phú.
Phần thưởng
3. Hoạt động bắt mèo
Thời gian: Từ ngày 18/03 đến ngày 25/03/2014
Nội dung:
Trong thời gian diễn ra hoạt động, đánh quái ở Ánh Hà Cốc rớt ra thịt tươi. Thu thập một số lượng nhất định đem đến NPC Tử Y để đổi tiền đồng, cỏ ưu minh.
Đánh quái nhận được kinh nghiệm,còn có xác xuất nhận được vật phẩm
Người chơi đem vật phẩm đến NPC Tử Y shop event để đổi quà
4. Mật cảnh hai lần thưởng 
Thời gian: Từ ngày 18/03 đến ngày 25/03/2014
Nội dung:
Trong thời gian diễn ra hoạt động,mỗi ngày từ 18/03 đến 21/03 vào mật cảnh sẽ được nhận 2 lần thưởng.
5. Nạp thẻ trả lễ mừng bản mới
Thời gian: Từ 9h00 ngày 18/03 đến ngày 18/03/2014
Đối tượng: Người chơi ở 8 server
Nội dung:
Trong thời gian sự kiện,nạp 1,000 NB sẽ được nhận 30% NB phản lễ. Chỉ có 1 ngày thôi, hãy nhanh tay bắt lấy cơ hội. Phần thưởng sẽ được gửi tặng khi bạn nạp thẻ đạt mức.
6. Tiêu phí tặng huyền thiết
Thời gian: Từ 9h00 ngày 18/03 đến 9h00 ngày 25/03/2014
Đối tượng: Người chơi ở 8 server
Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện,người chơi tiêu phí 300NB sẽ được nhận 1 túi huyền thiết (30 mảnh huyền thiết). Tiêu phí tuần hoàn phúc lợi ngập tràn.
7. Nạp thẻ tặng bảo thạch
Thời gian: Từ 9h00 ngày 18/03 đến 9h00 ngày 25/03/2014
Đối tượng: Người chơi ở 8 server
Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện,người chơi nạp 1000NB sẽ nhận được 1 lễ bao ngọc cấp 5. Phần thưởng sẽ được gửi qua thư khi bạn nạp thẻ đạt mức
Phần thưởng

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.